Cách trừ nhện đỏ, sâu, nấm trên rau bằng cần tây

Các loại rau trồng dù trồng đất hay trồng tự nhiên cũng sẽ bị các loại công trùng, sâu bệnh tấn công. Đối tượng gây hại hầu như trên tất cả các loại cây là nhện đỏ, chúng hút chích nhựa ở phía dưới bề

Read full article