• Giàn treo thủy canh 10 ống

  8,820,000VND
 • Giàn treo thủy canh 8 ống

  7,200,000VND
 • Giàn treo thủy canh 6 ống

  6,300,000VND
 • Giàn treo đơn 5 ống

  5,990,000VND
 • Giàn thủy canh chữ A

  10,800,000VND
 • Giàn thủy canh khung sắt đứng 10 ống

  10,300,000VND
 • Giàn thủy canh khung sắt đứng 8 ống

  8,890,000VND
 • Giàn nhỏ giọt cây rau ăn trái

  4,490,000VND
 • Giàn treo đơn 12 ống

  10,000,000VND
 • Giàn thủy canh khung sắt đứng 6 ống

  7,999,000VND