• Giàn treo thủy canh 10 ống

  7,999,000VNĐ
 • Giàn treo thủy canh 8 ống

  6,799,000VNĐ
 • Giàn treo thủy canh 6 ống

  5,499,000VNĐ
 • Giàn treo đơn 5 ống

  4,799,000VNĐ
 • Giàn thủy canh chữ A

  9,999,000VNĐ
 • Giàn thủy canh khung sắt 10 ống

  9,399,000VNĐ
 • Giàn thủy canh khung sắt 8 ống

  8,799,000VNĐ
 • Giàn nhỏ giọt cây rau ăn trái

  4,490,000VNĐ
 • Giàn treo đơn 12 ống

  9,499,000VNĐ
 • Giàn thủy canh khung sắt 6 ống

  7,499,000VNĐ